Att undervisa elever med språkstörning Förskoleklass - åk 6 Baskurs

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning för elever i förskoleklass - årskurs 6.

 • 03
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 21
  onsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161662
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Ledning och stimulans
 • It i lärandet
 • Erfarenhetsutbyte – kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift dag 1
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betyg
 • Undantagsbestämmelsen

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle två.

Förutom kurstillfällena förväntas du genomföra en uppgift för kursarbetet.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar.

Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Allt material hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Lotta Müller, lotta.muller@spsm.se, 0104735577

Målgruppsbeskrivning

Undervisande lärare tillsammans med specialpedagog/speciallärare. Vi vill gärna att ni anmäler er 2-3 personer från samma verksamhet då ni i kursen får samarbeta tvärprofessionellt, undervisande lärare och specialpedagog/speciallärare tillsammans.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om

- pedagogiska konsekvenser av språkstörning

- att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning

- att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Lotta Müller, lotta.muller@spsm.se, 0104735577
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat fredag 21 september 2018