Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med särskilt hög begåvning i kombination med NPF

Utbildningsinsats om elever med NPF i kombination med särskild begåvning. Du kommer att få ta del av föreläsningar samt föra dialog och byta erfarenheter med övriga deltagare.

 • 05
  torsdag
  december 2019
  09.00 - 16.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 215223
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Utbildningsinsatsen utgår ifrån barnkonventionen, aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet, kopplat till Skollagen och läroplanen. Innehåll:

 • Vad är särskild begåvning?
 • Särskild begåvning i kombination med NPF/2E
 • Tillgängliga lärmiljöer och differentiering med utgångsläge i 2E
 • Praktiska lärandeexempel
 • Elevens röst och perspektiv

  Övriga medverkande: psykolog/psykiater, elevrepresentant

Medverkande

Pia Rehn Bergander, pia.rehn@spsm.se, 0104735309

Målgruppsbeskrivning

Den här utbildningsinsatsen vänder sig till dig som i vardagen arbetar med barn eller elever som har särskilt hög begåvning med eller utan diagnos inom NPF-spektrat och vill lära dig mer om identifikation, acceleration, berikning, coachning, differentiering och lämpligt bemötande.

Förkunskaper

Du ska ha läst Skolverkets stödmaterial "Att undervisa elever med särskild begåvning"

Syfte

Syftet med den kompetensutvecklande insatsen är att du som deltagare får ökad kompetens om pedagogiska konsekvenser av särskild begåvning i kombination med NPF och som en följd av det kan utveckla en tillgänglig differentierad lärmiljö samt uppnå förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Mål

Målet med den kompetensutvecklande insatsen är att du som deltagare har ökad kunskap om och förståelse för komplexiteten i att möta elever med funktionsnedsättning och särskilt hög begåvning samt hur en tillgänglig lärmiljö kan skapas för dem.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Pia Rehn Bergander, pia.rehn@spsm.se, 0104735309

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 25 september 2019 Granskat onsdag 16 oktober 2019