Att undervisa elever med hörselnedsättning, fortsättningskurs

Nätbaserad fortsättningskurs för dig som tidigare gått baskursen "Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning". Kursen handlar om hur du kan skapa en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning.

 • 13
  måndag
  september 2021
  -
  12
  fredag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 277403
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är en nätbaserad fortsättningskurs för dig som vill jobba vidare med hur er verksamhet kan skapa en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning. Innehåll och upplägg i samtliga moment utgår från specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Du kommer under kursen förutom att ta del av kursinnehåll i texter, föreläsningar och filmer, jobba med uppgifter i den egna verksamheten. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt i kursforum.

Kursen består av 5 moment inom följande områden:

 • Att arbete med tillgänglig utbildning
 • Förutsättningar för lärande
 • Delaktighet
 • Pedagogisk differentiering
 • Portfolio

Medverkande

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Målgruppsbeskrivning

Lärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger, hörselpedagoger och specialpedagoger med hörselansvar, verksamma inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Förkunskaper

En förutsättning för att genomföra kursen är att du har gått någon av SPSM:s nätbaserade kurser. Antingen baskurs ”Att möta barn och elever med hörselnedsättning” eller "Baskurs utifrån Stödmaterialet hörselnedsättning". Alternativt att du tidigare har gått SPSM:s fysiska baskurs eller har erfarenhet och hörselkunskaper från annan utbildning. 

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever i en inkluderande skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Du som deltagare får fördjupade kunskaper om hur du skapar en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Du får ta del av andra deltagares erfarenheter och bidrar med dina erfarenheter kring vad en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning kan innebära.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fördjupad kunskap om:

 • omgivningens betydelse för delaktighet och lärande för elever med hörselnedsättning.
 • hur en tillgänglig utbildning kan skapas för elever med hörselnedsättning.
 • verktyg och metoder för att synliggöra, analysera och anpassa utbildning för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

LärmiljöPublicerat fredag 18 juni 2021