Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med hörselnedsättning, fortsättningskurs

Nätbaserad fortsättningskurs för dig som tidigare gått baskursen "Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning". Kursen behandlar hur du kan skapa en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning.

 • 29
  måndag
  mars 2021
  -
  28
  fredag
  maj 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 262874
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är en nätbaserad fortsättningskurs för dig som vill jobba vidare med hur er verksamhet kan skapa en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning. Innehåll och upplägg i samtliga moment utgår från specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Du kommer under kursen förutom att ta del av kursinnehåll i texter, föreläsningar och filmer, jobba med uppgifter i den egna verksamheten. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt i kursforum.

Kursen består av 4 moment inom följande områden:

 • Att arbete med tillgänglig utbildning
 • Förutsättningar för lärande
 • Delaktighet
 • Pedagogisk differentiering

Medverkande

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Målgruppsbeskrivning

Lärare, fritidspedagoger, speciallärare, specialpedagoger, hörselpedagoger och specialpedagoger med hörselansvar, verksamma inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Förkunskaper

En förutsättning för att genomföra kursen är att du har gått baskurs ”Att möta barn och elever med hörselnedsättning”, antingen som fysisk kurs eller som nätbaserad kurs.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Du som deltagare får fördjupade kunskaper om hur du skapar en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning utifrån ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Du får ta del av andra deltagares erfarenheter och bidrar med dina erfarenheter kring vad en tillgänglig utbildning för elever med hörselnedsättning kan innebära.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fördjupad kunskap om:

 • omgivningens betydelse för delaktighet och lärande för elever med hörselnedsättning.
 • hur en tillgänglig utbildning kan skapas för elever med hörselnedsättning.
 • verktyg och metoder för att synliggöra, analysera och anpassa utbildning för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Lärmiljö

Publicerat tisdag 5 januari 2021