Att undervisa elev med blindhet i skolan, steg 1

Detta är en grundläggande kurs för skolpersonal som ska arbeta eller arbetar med elev som har punktskrift som läsmedium. Kursen utgör basen för våra olika utbildningspaket som riktar sig till personal inom grundskolans förskoleklass till årskurs 6 samt anpassad grundskola eller gymnasieskola. Kursen är obligatorisk för att kunna delta i kommande kurssteg.

 

 • 04
  måndag
  september 2023
  -
  22
  fredag
  september 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 348637
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätkurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

Under kursen kommer du att lära dig om:

 • Utveckling och lärande
 • Punktskrift
 • Syntolkning
 • Taktila bilder
 • Fysisk lärmiljö
 • Pedagogisk lärmiljö
 • Social lärmiljö

Medverkande

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Carina Homanen, carina.homanen@spsm.se, 010-473 62 00

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som möter barn eller elev med blindhet i grundskolans förskoleklass till årskurs 6, samt anpassad grundskola eller gymnasieskola.

För dig som undervisar i ett praktiskestetiskt ämne eller äldre elever finns det riktade kurser.

 

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen beräknas ta 4 timmar att genomföra. Den ges som nätkurs och deltagarna genomför kursen självständigt. Publicerat söndag 28 maj 2023