Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 4 av 4

Kursen ger fördjupad kunskap om specialpedagogik och ämnesmetodik för undervisning av elev med blindhet i grundskolan, åk 1-3. 

 • 13
  tisdag
  april 2021
  -
  23
  fredag
  april 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 258234
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen innehåller både obligatoriska digitala träffar och självstudier. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

De obligatoriska digitala träffarna är tisdag den 13 april och onsdag den 14 april klockan 13.00-15.00.

Innehåll:

 • Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärmiljöer.
 • Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.
 • Taktila bilder och matematik i anpassade läromedel.
 • Att räkna med abakus.
 • Läsa och skriva punktskrift, metoder för hur man kan arbeta för att ge eleven möjligheter att utveckla sin lästeknik och öka sin läshastighet.
 • Nationella prov och anpassningar.
 • Samtal kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Medverkande

Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Detta är steg 4 i ett utbildningspaket. För att kunna tillgodogöra dig innehållet bör du ha gått "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1-3".

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fått fördjupade insikter i taktil läsning av text och bild.
 • ha fått kunskap kring anpassningar av läromedel och nationella prov.
 • ha fått fördjupade insikter om användning av abakus.
 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer.
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Övrigt

Kursen ges som nätkurs, är öppen för deltagarna under den angivna tiden och består av några obligatoriska träffar samt självstudier.Publicerat måndag 22 februari 2021