Att undervisa barn och elever med rörelsehinder

Nätbaserad baskurs som handlar om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med rörelsehinder. Kursen behandlar pedagogiska konsekvenser, delaktighet och kommunikation, förhållningssätt och bemötande. 

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  10
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 280368
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Rörelsehinder är ett samlingsbegrepp för olika diagnoser, till exempel cerebral pares (CP-skada), ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar, förvärvad hjärnskada. Kursen ger grundläggande kunskaper och har nära anknytning till deltagarnas vardagsarbete.

Kursen består av sex moment på följande områden:

 • Rörelsehinder - ett samlingsbegrepp, minne och perception
 • Delaktighet och kommunikation
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser
 • Lärverktyg
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Vissa moment innehåller också inlämningsuppgifter.
Beräknad tidsåtgång per vecka 3 - 5 timmar.

Medverkande

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Marie Qvist, marie.qvist@spsm.se, 010-473 59 10
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom förskola och skola som möter elever med rörelsehinder.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du ökad kunskap och förståelse för orsaker till rörelsehinder, pedagogiska konsekvenser kring funktionsnedsättningen, hur ett rörelsehinder kan påverka lärandet, hur undervisningen kan utformas för att stödja eleven samt skapa en tillgänglig lärmiljö och delaktighet för barn och elever med rörelsehinder.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • olika orsaker till rörelsehinder
 • hur det kan vara att leva med rörelsehinder
 • förhållningssätt och bemötande
 • pedagogiska konsekvenser
 • verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö.
 • betydelsen av delaktighet, tillgänglighet och allas rätt till kommunikation.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder

Upplysningar om innehåll

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Marie Qvist, marie.qvist@spsm.se, 010-473 59 10
Marita Andersson, marita.andersson@spsm.se, 010-473 52 37
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

LärmiljöPublicerat torsdag 13 maj 2021