Hoppa till innehåll

Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning

Så kan du arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning.

 • 13
  torsdag
  februari 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare
 • Aktivitets-ID: 218513
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen utgår från barnperspektivet och är kopplad till skollag och läroplan.

Innehåll:

 • Grundläggande kunskap om olika former av hörselnedsättningar
 • Stöd för målgruppen, olika skolformer
 • Ljudmiljön - aktuell forskning
 • Hörseltekniska hjälpmedel - praktisk hörövning

Gruppen kommer att delas upp för diskussioner om hur lärmiljön kan tillgängliggöras i de olika skolformerna.

Medverkande

Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med olika former av hörselnedsättningar.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med olika former av hörselnedsättningar.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Publicerat onsdag 11 december 2019 Granskat lördag 25 januari 2020