Hoppa till innehåll

Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning

Så kan du arbeta för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning.

 • 18
  onsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare
 • Aktivitets-ID: 208556
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen utgår från från barnperspektivet och är kopplad till skollag och läroplan.

Innehåll:

 • Grundläggande kunskap om olika former av hörselnedsättningar
 • Stöd för målgruppen, olika skolformer
 • Ljudmiljön - aktuell forskning
 • Hörseltekniska hjälpmedel - praktisk hörövning

Gruppen kommer att delas upp för diskussioner om hur lärmiljön kan tillgängliggöras i de olika skolformerna.

Medverkande

Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med olika former av hörselnedsättningar.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskap om hur du kan tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med olika former av hörselnedsättningar.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 3 juni 2019 Granskat fredag 28 juni 2019