Hoppa till innehåll

Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning

Tematräff om hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra lärmiljön tillgänglig.

 • 18
  onsdag
  november 2020
  09.00 - 16.00 Åre, Holiday Club
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 233691
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Genom föreläsningar och lärande exempel ur barn- och elevperspektiv får du som deltagare ökad kunskap om

 • örat, hörseln och hörselnedsättning
 • hörteknik
 • hur akustik och ljudmiljö påverkar inlärning
 • kommunikation
 • förhållningssätt och bemötande
 • hur lärmiljön kan anpassas
 • pedagogiska strategier för att möta barn/elever med hörselnedsättning
 • olika anpassningar som gagnar barnet/elevens lärande.

Tematräffen ger även möjlighet till erfarenhetsutbyte och samtal.

Medverkande

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen riktar sig till lärare som möter barn och elever inom förskola och skola med hörselnedsättning.

Syfte

Du som deltagare får grundläggande kunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Sameskola

Teman

Tillgänglighet

Publicerat måndag 25 maj 2020