Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning

Nätbaserad baskurs om pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande samt hur du skapar förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning.

 • 17
  måndag
  september 2018
  -
  14
  fredag
  december 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161916
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade baskursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte kring att undervisa barn och elever med hörselnedsättning. Den behandlar konsekvenser av funktionsnedsättningen och hur du kan skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Kursen består av sex olika moment som behandlar följande områden:

- Introduktion och styrdokument
- Örat, hörseln och orsaker till hörselnedsättning
- Hörselmätning och audiogram
- Tekniska hörhjälpmedel
- Ljudmiljö
- Pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Deltagarna skriver loggbok och gör en avslutande inlämningsuppgift. Beräknad tidsåtgång är ca 3-5 timmar per vecka.

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga verksamma inom förskola och skola som möter barn och elever med hörselnedsättning.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap, förståelse och medvetenhet om funktionsnedsättningen och hur du kan skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö och en likvärdig utbildning för barn och elever med hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hörselnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
 • bemötande av barn och elever med hörselnedsättning
 • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Lärmiljö

Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat tisdag 17 juli 2018