Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning

Nätbaserad baskurs om pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande samt hur du skapar förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

 • 26
  måndag
  september 2022
  -
  18
  fredag
  november 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 319816
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade baskursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte kring att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning. Den behandlar konsekvenser av funktionsnedsättningen och hur du kan skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Kursen består av fyra olika moment som behandlar följande områden:

 • Introduktion 
 • Hörseln och hörselnedsättning
 • Förutsättningar för att höra, kommunicera och lära
 • Pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande

I kursen presenteras kursmaterialet i form av förinspelade föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursens forum. Deltagarna reflekterar, skriver och svarar på inlägg under varje moment i kursens forum. Deltagarna skriver loggbok i moment 2-4. 

Beräknad tidsåtgång för varje moment är ca 3–5 timmar per vecka. Kursledare för kursen finns till hands och kommer också att skriva inlägg och svara på frågor i forum under kursens gång.

Vi kommer att erbjuda tre digitala liveträffar under kursperioden, där deltagare och kursledare kan mötas och utbyta erfarenheter med varandra. Första träffen är en introduktion och de övriga två har ett pedagogiskt fokus. Dessa träffar är inte obligatoriska. Datum och klockslag för träffarna uppdateras senare.

Medverkande

Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 010-473 53 44
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom förskola och skola som möter barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning. Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan kan delta i kursen tillsammans med pedagog eller skolledare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö. Som deltagare får du kunskap, förståelse och medvetenhet om funktionsnedsättningen och hur du kan skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö och en likvärdig utbildning för barn, elever och studerande med hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hörselnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
 • bemötande av barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning
 • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 010-473 53 44
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

LärmiljöPublicerat onsdag 6 juli 2022