Hoppa till innehåll

Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning, baskurs

Nätbaserad baskurs om pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande samt hur du skapar förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning.

 • 29
  måndag
  mars 2021
  -
  21
  fredag
  maj 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 264225
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade baskursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte kring att undervisa barn och elever med hörselnedsättning. Den behandlar konsekvenser av funktionsnedsättningen och hur du kan skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning.

Kursen består av fyra olika moment som behandlar följande områden:

- Introduktion 
- Hörseln, orsaker till hörselnedsättning, hörselmätning och audiogram
- Ljudmiljö och hörhjälpmedel 
- Pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursens forum Deltagarna reflekterar, skriver och svarar på inlägg under varje moment i kursens forum. Beräknad tidsåtgång för varje moment är ca 3-5 timmar per vecka. Kursledare för kursen finns till hands och kommer också att skriva inlägg och svara på frågor i forum under kursens gång.

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Charlotta Eriksson Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga och verksamma inom förskola och skola som möter barn och elever med hörselnedsättning.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med pedagog eller skolledare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap, förståelse och medvetenhet om funktionsnedsättningen och hur du kan skapa förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö och en likvärdig utbildning för barn, elever och studerande med hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hörselnedsättning och vilka pedagogiska konsekvenser det innebär
 • bemötande av barn och elever med hörselnedsättning
 • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Lärmiljö

Publicerat måndag 18 januari 2021