Att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI

Så kan du göra lärmiljön tillgänglig för barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

 • 17
  måndag
  januari 2022
  -
  08
  fredag
  april 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 299919
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen ger grundläggande kunskaper och övergripande information om cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen. Kursen består av fem moment inom följande områden:

 • Introduktion
 • Medicinskt och psykologiskt perspektiv
 • Konsekvenser i vardagen
 • Pedagogiska strategier
 • Kartläggning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.

Medverkande

Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare eller förskollärare i samtliga skolformer som undervisar eller i sin grupp har barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI). Du som arbetar som resursperson, till exempel elev- eller lärarassistent, är välkommen att delta tillsammans med ansvarig lärare eller pedagog.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för att kunna skapa en god lärmiljö för elever med cerebral synnedsättning (CVI). Du får förståelse för omgivningsfaktorernas betydelse och strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen.
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.
 • strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.
 • kompetens att tillämpa kunskaperna i sitt praktiska arbete.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Det är nödvändigt att du får använda cirka 2x60 minuter per vecka för att arbeta med kursen. Frigör tid varje vecka för kursen. Vi rekommenderar att du sprider tiden under arbetsveckans dagar.Publicerat lördag 27 november 2021