Att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Så kan du göra lärmiljön tillgänglig för barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

 • 30
  torsdag
  september 2021
  13.00 - 16.00 I digital form
 • 14
  torsdag
  oktober 2021
  08.45 - 15.30 I digital form
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 279883
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den här kursen ersätter vår ordinarie fysiska kurs om CVI under höstterminen 2021 på grund av Covid-19.

Föreläsningarna ger grundläggande kunskaper om cerebral synnedsättning och dess konsekvenser i olika lärsituationer.

Kursens innehåll:

 • genomgång av synen, synfunktioner och CVI
 • utvecklingsaspekter utifrån cerebral synnedsättning
 • pedagogiska strategier och metodiska tips för att skapa en tillgänglig lärmiljö, med fokus på läsning, matematik och flerfunktionsnedsättning
 • digitala hjälpmedel
 • gruppdiskussioner

Kursen består av filmade föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner. Kursen har ett pedagogiskt, psykologiskt och medicinskt perspektiv där de olika delarna kompletterar varandra.

Medverkande

Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare eller förskollärare i samtliga skolformer som undervisar eller i sin grupp har barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI). Du som arbetar som resursperson, till exempel elev- eller lärarassistent, är välkommen att delta tillsammans med ansvarig lärare eller pedagog.

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om hur man kan göra lärmiljön tillgänglig för barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI).

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare:

 • grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser vid cerebral synnedsättning (CVI)
 • kunskap om pedagogiska strategier för hur du kan göra lärmiljön tillgänglig för din elev med cerebral synnedsättning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

LärmiljöPublicerat fredag 14 maj 2021