Hoppa till innehåll

Att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI)

Så kan du tillgängliggöra undervisningen för barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI).

 • 04
  onsdag
  november 2020
  08.15 - 16.00 Digital tematräff, Malmö
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 241393
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen består av föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Tematräffens innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen, synfunktionerna och visuell perception
 • Diagnos Cerebral synnedsättning, CVI, och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Nedsatt visuell perception i kombination med andra funktionsnedsättningar
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Metodiska tips och pedagogiska strategier
 • Gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte

Medverkande

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som behöver grundläggande kunskaper kring cerebral synnedsättning (CVI). Du som arbetar som resursperson, till exempel elev- eller lärarassistent, är välkommen att delta tillsammans med ansvarig lärare eller pedagog.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge insikt om hur man kan tillgängliggöra undervisningen för barn och elever med cerebral synnedsättning (CVI).

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare kunskap om pedagogiska konsekvenser av cerebral synnedsättning (CVI), samt pedagogiska strategier och metodiska tips för att tillgängliggöra din verksamhets fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat torsdag 2 juli 2020