Att undervisa barn med språkstörning i förskolan

Kursen har föreläsningsinslag varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte. Det huvudsakliga innehållet är grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av språklig sårbarhet och språkstörning och hur förskolan kan anpassa och göra lärmiljön tillgänglig.

 • 11
  tisdag
  september 2018
  09.00 - 15.30 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 10
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 15.30 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161290
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Förskolan har ett särskilt ansvar för de barn som av olika anledningar riskerar att inte utvecklas, lära och bli delaktiga i förskolans verksamhet. Kursen kommer handla om vilka stödinsatser som behövs för att barn med språkstörning ska få en tillgänglig lärmiljö och beredas möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Flerspråkighet
 • Ledning och stimulans
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Tillgänglighet och stödinsatser
 • Digitalt lärandet
 • Stödmaterial Förskola
 • DATE-Lärmaterial fsk
 • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån givna diskussionsämne
 • En enkel kartläggning

Kursen genomförs vid två tillfällen under 6,5 timmar/tillfälle i föreläsningsform kombinerat med kollegiala diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar.

Medverkande

Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Målgruppsbeskrivning

Undervisande pedagoger tillsammans med specialpedagog och förskolechef verksamma i förskolan.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper kring språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för barnets lärande och utveckling.

Mål

Som deltagare har du fått grundläggande kunskaper kring:

- Pedagogiska konsekvenser av språkstörning.

- Hur du uppmärksammar och analyserar behov hos barn med språkstörning.

- Hur du kan anpassa och göra lärmiljön tillgänglig, från planering till genomförande.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat fredag 1 juni 2018