Hoppa till innehåll

Att undervisa barn med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning (ej blindhet)

Så tillgängliggör du lärmiljön för barn med synnedsättning.

 • 21
  onsdag
  oktober 2020
  08.30 - 16.00 Digital kurs, Malmö samverkanskontor
 • 25
  onsdag
  november 2020
  08.30 - 16.00 Digital kurs, Malmö samverkanskontor
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240730
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med en arbetsuppgift däremellan.
Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet med synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för barn med synnedsättning.
Observera att du som arbetar som resursperson får delta om ansvarig förskollärare också deltar.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om hur olika typer av synnedsättning påverkar förutsättningar för lärande och samspel för barn och hur det hänger samman med verksamhetens fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare kunskaper om hur man skapar en inkluderande och tillgänglig verksamhet så att barn med synnedsättning känner sig delaktiga och ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Publicerat måndag 13 juli 2020