Att undervisa barn med blindhet i förskolan

Kursen ger grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan.

 

 • 08
  tisdag
  februari 2022
  -
  04
  fredag
  mars 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 297826
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan.  Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på kollegialt lärande där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum.  I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan.

Kursen är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade fyra hela dagar (ca 30 timmar). I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass. Det är viktigt att i samråd med rektor avsätta tid, ca 30 timmar, för genomförande. Fördela gärna dessa timmar över de fyra veckorna.

Vi startar kursen den 8 februari med en digital informationsträff. Träffen är obligatorisk men ni kan välja mellan 2 tillfällen, 8.30-9.00 eller 15.00-15.30.
Länk till mötet kommer att finnas tillgänglig när kursen öppnas. Mötet är i zoom och ni behöver inget särskilt program för att kunna delta.
Ytterligare digitala träffar kommer att erbjudas vid behov och efter överenskommelse.
I övrigt tar ni del av kursinnehållet i egen takt.

Kursinnehåll:

 • hur blindhet kan påverka barnets utveckling
 • hur taktila bilder och bildtolkning kan introduceras i förskolan
 • punktskrift, att skriva, läsa och hur man kan göra den tillgänglig i förskolemiljön
 • innebörden av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • uppmuntra lek, samspel och kommunikation och förståelse för blindhetens inverkan
 • främja barnets självständighet i vardagen på förskolan, vid till exempel måltider, orientering och förflyttning

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010-473 51 63

Målgruppsbeskrivning

En grundläggande kurs för dig som är förskollärare och undervisar barn med blindhet. Hela arbetslag bestående av förskollärare, specialpedagog och barnskötare kan med fördel genomföra kursen.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • blindhet och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet.
 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på förskolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat måndag 29 november 2021