Hoppa till innehåll

Att undervisa barn med blindhet i förskolan

Kursen ger grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan.

 

 • 09
  tisdag
  februari 2021
  -
  05
  fredag
  mars 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 257102
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika situationer på förskolan. Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på kollegialt lärande där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum. I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan.

Kursen är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade fyra hela dagar (ca 30 timmar). I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass. Viktigt att i samråd med rektor avsätta tid för genomförande.

Troligen kommer vi även att erbjuda digitala möten i någon form där vi kan samtala om kursinnehållet relaterat till er verksamhet.

Kursinnehåll:

 • hur blindhet kan påverka barnets utveckling
 • hur taktila bilder och bildtolkning kan introduceras i förskolan
 • punktskrift, att skriva, läsa och hur man kan göra den tillgänglig i förskolemiljön
 • innebörden av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
 • uppmuntra lek, samspel och kommunikation och förståelse för blindhetens inverkan
 • främja barnets självständighet i vardagen på förskolan, vid till exempel måltider, orientering och förflyttning

 

Medverkande

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se,
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x

Föreläsare

Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010+4735163

Målgruppsbeskrivning

En grundläggande kurs för dig som är förskollärare och undervisar barn med blindhet. Hela arbetslag bestående av förskollärare, specialpedagog och barnskötare kan med fördel genomföra kursen.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn med blindhet med fokus på en inkluderande förskolemiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • blindhet och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet.
 • olika omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på förskolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Övrigt

Kursen är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade fyra hela dagar (ca 30 timmar). I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass. Viktigt att i samråd med rektor avsätta tid för genomförandePublicerat måndag 30 november 2020