Att undervisa barn, elever och vuxna med cerebral synnedsättning (CVI)

Så kan du tillgängliggöra undervisningen för barn, elever och vuxna med cerebral synnedsättning (CVI).

 • 09
  tisdag
  november 2021
  12.45 - 16.30
  Webbinarium, via Zoom
 • 18
  torsdag
  november 2021
  12.45 - 16.30
  Webbinarium, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Rektor förskola, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 290008
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Så kan du tillgängliggöra undervisningen för barn, elever och vuxna med cerebral synnedsättning (CVI).

Webbinariet består av föreläsningar som varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Webbinariets innehåll:

 • Syn, synfunktioner och visuell perception
 • Diagnos Cerebral synnedsättning (CVI) och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Nedsatt syn och visuell perception i kombination med andra funktionsnedsättningar
 • Metodiska tips och pedagogiska strategier
 • Digitala verktyg
 • Erfarenhetsutbyte

Medverkande

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Malin Jönsson, malin.jonsson@spsm.se, 0104735805
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Målgruppsbeskrivning

Du som behöver grundläggande kunskaper kring cerebral synnedsättning (CVI). Du som undervisar i förskola, skola, fritidshem eller vuxenutbildning, gärna tillsammans med verksamhetens specialpedagog eller speciallärare.  

Observera att du som arbetar som resurs (till exempel som elev- eller lärarassistent) är välkommen att anmäla dig och delta i webbinariet under förutsättning att undervisningsansvarig pedagog också deltar.

Syfte

Webbinariet syftar till att ge insikt om hur man kan tillgängliggöra lärmiljön för barn, elever och vuxna med cerebral synnedsättning (CVI).

Mål

Efter avslutat webbinarium har du som deltagare grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av cerebral synnedsättning (CVI) samt pedagogiska strategier och metodiska verktyg för att anpassa undervisningen och tillgängliggöra din verksamhets lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Aktiviteten genomförs via plattformen Zoom. Incheckning till webbinariet sker 30 minuter före start. Mer information kommer att skickas när du blivit antagen till webbinariet.Publicerat tisdag 19 oktober 2021