Hoppa till innehåll

Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Nätbaserad baskurs som handlar om att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen med syftet att skapa en tillgänglig lärmiljö. Kursen tar också upp hur du kan använda observationer och samtal som verktyg.

 • 15
  måndag
  mars 2021
  -
  30
  fredag
  april 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 255178
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i den nätbaserade kursen avser att stödja kursdeltagarna i att utveckla sin verksamhets tillgänglighet genom att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. 

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Synnedsättning
 • Tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön
 • Observation av aktivitet och utforskande samtal

Kursmaterialet presenteras i form av förinspelade föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Observera att inga gemensamma digitala träffar ingår. Deltagarna bestämmer själva lämpliga tider för studierna inom varje moment.  Tidsåtgången beräknas till ca 3-4 timmar per vecka.

Kopplingen till den egna praktiken betonas genom praktiska övningar, egen reflektion och en inlämningsuppgift som bygger på observation i verksamheten. Kollegialt lärande sker genom kursforum där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt.

 

Medverkande

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Ingela Söderberg, ingela.soderberg@spsm.se, 0104735609

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning som möter barn, elever eller vuxenstuderande med synnedsättning, ej blindhet.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse om synsystemet, stödjande förhållningssätt samt pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Du får verktyg för att göra observationer och föra samtal för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning

 

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • ögat och synsystemet
 • förhållningssätt och bemötande
 • pedagogiska konsekvenser
 • observationer och samtal
 • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande, Lärmiljö

Publicerat måndag 18 januari 2021