Hoppa till innehåll

Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Nätbaserad baskurs som handlar om att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Hur kan du använda observationer och samtal som verktyg.

 • 09
  måndag
  mars 2020
  -
  24
  fredag
  april 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 220001
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll och upplägg i den nätbaserade kursen avser att stödja kursdeltagarna i att utveckla sin verksamhets tillgänglighet genom att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen. En viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Synnedsättning
 • Tillgänglighet och delaktighet i lärmiljön
 • Observation av aktivitet och utforskande samtal

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Löpande kommer också arbetsuppgifter med inriktning mot den egna verksamheten.

Medverkande

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga, verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning som möter barn, elever eller vuxenstuderande med synnedsättning.

Övrig personal såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig för utbildningen.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap och förståelse om synsystemet, förhållningssätt och pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Du får verktyg för att göra observationer och föra samtal för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande som har en synnedsättning

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • ögat och synsystemet
 • förhållningssätt och bemötande
 • pedagogiska konsekvenser
 • observationer och samtal
 • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Mari Blomberg, Mari.Blomberg@spsm.se, 010-4735493
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Lärmiljö

Publicerat tisdag 3 december 2019