Hoppa till innehåll

Att tillgängliggöra lärmiljön för elever med synnedsättning (ej blindhet)

Tematräffen riktar sig till lärare och arbetslag, speciallärare, specialpedagog och rektor som möter elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 13
  onsdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 207932
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller

 • Seendet och synen
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Anpassningar för en tillgänglig lärmiljö

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Målgruppsbeskrivning

Lärare och arbetslag, speciallärare, specialpedagog, rektor som möter elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet). För dig som möter elever som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ska få grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Du kommer även få ökad förståelse för omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.

 

Mål

Målet med tematräffen är att deltagaren har fått ökad förståelse för de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning samt fått ökad kompetens i att anpassa lärmiljöer.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Tillgänglighet, Åtgärdsprogram

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 22 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019