Hoppa till innehåll

Att tillgängliggöra lärmiljön för elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

En arbetsuppgift ingår i kursen.

 • 05
  torsdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 19
  torsdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 226843
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen tar upp ögat och synsystemet, orsaker till synnedsättning, olika synfunktioner, pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och anpassningar av lärmiljön.

Anmälan förutsätter deltagande för båda kursdagarna. Kursen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte med en arbetsform som är processinriktad och verksamhetsanknuten.

Deltagaren genomför en arbetsuppgift som syftar till att ge underlag för att kunna genomföra anpassningar som ska öka elevens försättningar till lärande.

Medverkande

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagog,speciallärare, rektor, lärare och arbetslag som möter elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet).

För dig som möter elever i grund/gymnasiesärskolan med inriktning ämnesområden och/eller som möter elever som läser punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår webbplats.

Syfte

Öka förståelsen för de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning samt få ökad kompetens i att anpassa lärmiljöer.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

- Pedagogiska konsekvenser vid synnedsättning

- Uppmärksamma och analysera behov hos elever med synnedsättning

- Att anpassa och ge adekvat stöd i undervisningen, från planering till bedömning

- Ögat och synsystemet

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 10 januari 2020 Granskat måndag 20 januari 2020