Hoppa till innehåll

Att tillgängliggöra lärmiljön för barn med synnedsättning (ej blindhet)

Tematräffen riktar sig till förskollärare tillsammans med arbetslag, specialpedagog och rektor som möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 13
  onsdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 207926
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller

 • Seendet och synen
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Anpassningar för en tillgänglig lärmiljö

Medverkande

Anna Douhan Wahlberg, anna.douhan-wahlberg@spsm.se, 010-4735528
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagog, förskolechef, förskollärare och arbetslag som möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet). För dig som möter barn som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ska få grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Du kommer även få ökad förståelse för omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.

 

Mål

Målet med tematräffen är att deltagaren har fått ökad förståelse för de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning samt fått ökad kompetens i att anpassa lärmiljöer.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 070-218 95 82
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskola

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 22 maj 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019