Hoppa till innehåll

Att tillgängliggöra lärmiljön för barn i förskolan med synnedsättning (ej blindhet)

Tematräffen riktar sig till förskollärare tillsammans med arbetslag, specialpedagog och rektor som möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 23
  torsdag
  januari 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 223448
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller

 • Seendet och synen
 • Pedagogiska konsekvenser av synnedsättning
 • Anpassningar för en tillgänglig lärmiljö

Medverkande

Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57
Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagog, förskolechef, förskollärare och arbetslag som möter barn med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet). För dig som möter barn som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ska få grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Du kommer även få ökad förståelse för omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.

 

Mål

Målet med tematräffen är att deltagaren har fått ökad förståelse för de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning samt fått ökad kompetens i att anpassa lärmiljöer.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57

Skolform

Förskola

Teman

Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 19 november 2019 Granskat onsdag 4 december 2019