Hoppa till innehåll

Att stärka stödet till elever med språkstörning

Tematräff med information om vilket stöd Specialpedagogiska Skolmyndigheten kan erbjuda i arbetet med elever med språkstörning.

 • 20
  onsdag
  november 2019
  13.00 - 15.00 Vilhelmina, Lokal meddelas senare.
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Förskolechef, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 210883
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Information om myndigheten

Delgivning av rapporten ”Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning”

Stödpaketet, olika genomgångar för förskola, grundskola, gymnasiet och vux

SPSM:s folder om språkstörning

Info om nätkurser

Podd

Läromedel

Rekommendera kommande baskurser 2020

Info om Hällsboskolan, Riksgymnasiet mm

Riktade SIS medel

Information om RC Tal och språk

Medverkande

Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 070-380 57 93
Helen Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74
Mona Tafvelin, mona.tafvelin@spsm.se, 010-4735329

Målgruppsbeskrivning

Skolhuvudman, elevhälsa och rektor som har en viktig roll att skapa förutsättningar så att personal kan delta i kommande aktiviteter som myndigheten erbjuder.

Syfte

Få information om vilket stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan erbjuda personal som möter elever med språkstörning. Skolhuvudman, elevhälsa och rektor har en viktig roll i att skapa förutsättningar så att personal kan delta i kommande aktiviteter som myndigheten erbjuder.

Mål

Att deltagarna har vetskap om vilket stöd SPSM kan erbjuda personal som arbetar med elever med språkstörning.

Att deltagarna har en större förståelse för elever med språkstörning samt vetskap om var de kan hitta vidare kunskap i ämnet.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Mona Tafvelin, mona.tafvelin@spsm.se, 010-4735329
Lisa Stenman, lisa.stenman@spsm.se, 070-380 57 93
Helen Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Publicerat torsdag 29 augusti 2019 Granskat tisdag 17 september 2019