Hoppa till innehåll

Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem

Nätbaserad baskurs för pedagoger verksamma på fritidshem och som vill skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.

 • 25
  måndag
  januari 2021
  -
  02
  fredag
  april 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 259421
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.

Du som deltagare får möjlighet till erfarenhetsutbyte om hur man kan skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Du får bland annat ta del av aktuella styrdokument samt forskares syn på verksamheten på fritidshemmen.

Kursen består av sex moment inom följande områden:

 • Introduktion
 • Styrdokument
 • Tre forskares syn på fritidshemmets uppdrag
 • Inkluderande lärmiljö på fritidshem
 • Fritidshemmets styrkor
 • Avslutande uppgift

 

Medverkande

Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagogiskt ansvariga lärare på fritidshem.

Övrig personal, från samma arbetsplats, såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig lärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole-, fritids- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare i denna kurs får du kunskap om hur du skapar en tillgänglig lärmiljö på fritidshem och hur du kan anpassa verksamheten för att möta alla elevers behov.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fått möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur du kan skapa en inkluderande, delaktig och tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet.

Upplysningar om innehåll

Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem

Teman

Lärmiljö

Övrigt

För att få kursintyg förväntas du ta del av kursens samtliga moment och vara aktiv i kursforum samt lämna in en slutuppgift.

Vi kommer att erbjuda möjlighet till digital träff i Zoom i samband med kursens start. Ni som deltagare får möjlighet att träffa kursledarna och ställa frågor. 

Tillfällena kommer att vara den 26 januari kl. 10-11 eller den 2 februari kl. 10-11.

 Publicerat fredag 8 januari 2021