Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem

Nätbaserad baskurs för pedagoger/lärare verksamma på fritidshemmet. 

 • 31
  måndag
  januari 2022
  -
  08
  fredag
  april 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 303081
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Kursen avslutas med en inlämningsuppgift.

Du som deltagare får möjlighet till erfarenhetsutbyte om tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet. Du får bland annat ta del av aktuella styrdokument samt forskares syn på verksamheten.

Kursen består av sex moment inom följande områden:

 • Introduktion
 • Styrdokument
 • Tre forskares syn på fritidshemmet
 • Samverkan
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Avslutande uppgift

 

Medverkande

Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till pedagoger/lärare verksamma på fritidshemmet.

Övrig personal, från samma arbetsplats, såsom barnskötare, elevassistent eller annan är välkommen tillsammans med ansvarig lärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurs är att öka den specialpedagogiska kompetensen om elever i en inkluderande fritids- och skolmiljö med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare i denna kurs får du kunskap om tillgänglig lärmiljö och ökad delaktighet på fritidshemmet.

Mål

Efter kursen har du som deltagare fått möjlighet att utveckla dina kunskaper om en inkluderande, delaktig och tillgänglig lärmiljö på fritidshemmet.

Upplysningar om innehåll

Eva-Karin Alm, eva-karin.alm@spsm.se, 010-4736464
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Annika Jonsson, annika.jonsson@spsm.se, 010-473 5023
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Fritidshem

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Vi kommer att erbjuda möjlighet till en digital träff i Zoom i samband med kursens start. Ni som deltagare får möjlighet att träffa kursledarna och ställa frågor. Välj ett av följande tillfällen:

 • 1 februari kl. 10-11 eller
 • 1 februari kl. 16-17

Länkarna till Zoom kommer att läggas på kursens anslagstavla.

För att få kursintyg förväntas du ta del av kursens samtliga moment och vara aktiv i kursforum samt lämna in en slutuppgift.Publicerat onsdag 26 januari 2022