Hoppa till innehåll

Att möta elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

Så kan du arbeta med anpassningar för att uppnå större tillgänglighet för elever med synnedsättning.

 • 30
  onsdag
  september 2020
  09.30 - 14.30 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9A
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240762
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt om hur man kan tilllgängliggöra lärmiljön. Tips ges på anpsassningar i såväl den fysiska och som digitala miljön. Deltagarna får också prova på att arbeta med olika uppgifter med fingerad optik, dvs med glasögon som medför nedsatt syn. Tid till erfarenhetsutbyte och frågor kommer att finnas.

Denna tematräff kommer eventuellt att genomföras digitalt, beroende på hur länge SPSM:s beslut om att begränsa fysiska möten ska gälla. Vi återkommer med ytterligare information efter den 15 augusti, om ett digitalt genomförande blir aktuellt.

 

Medverkande

Hans Kvarnsjö, hans.kvarnsjo@spsm.se, 010-473 54 27
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som möter elever med synnedsättning i ditt vardagliga arbete.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter tematräffen har du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och kring hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Hans Kvarnsjö, hans.kvarnsjo@spsm.se, 010-473 54 27
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Publicerat fredag 3 juli 2020