Att möta elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

Kursen består av två tillfällen med arbetsuppgift däremellan:

Erfarenhetsutbyte

Pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Föreläsning av person med egen erfarenhet av synnedsättning

Datorn och pekplattan i undervisningen och som hjälpmedel för elever med synnedsättning

 • 19
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 18
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161649
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar som syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av olika typer av synnedsättning samt om hur man kan tillgängliggöra den fysiska, den pedagogiska och den sociala lärmiljön.

Kursen består av två separata kurstillfällen med mellanliggande arbetsuppgift vilket innebär deltagande vid båda tillfällena.

Extern föreläsare berättar utifrån egen erfarenhet av synnedsättning. Föreläsningar av kursansvariga kring IT i lärandet, pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning, delaktighet och tillgänglighet.

Deltagarna utbyter erfarenheter utifrån en hemuppgift och får prova på att genomföra olika uppgifter och aktiviteter med fingerad optik, dvs glasögon som medför nedsatt syn.

Medverkande

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till personal som arbetar med elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning..

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt vilka konsekvenser det kan få för lärandet.     

Mål

Efter kursen har deltagaren grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och kring hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Alla skolformer, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat onsdag 20 juni 2018