Att möta elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

Kursen består av två separata kurstillfällen med mellanliggande hemuppgift.

Erfarenhetsutbyte

Pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning

Föreläsning av person med egen erfarenhet av synnedsättning

Datorn och pekplattan i undervisningen som hjälpmedel för elever med synnedsättning

 • 12
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Oskarshamn, Clarion Hotel Post, Stora torget
 • 09
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Oskarshamn, Clarion Hotel Post, Stora torget
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161030
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt hur du kan tillgängliggöra lärmiljön.

Kursen består av två separata kurstillfällen med mellanliggande arbetsuppgift vilket innebär deltagande vid båda tillfällena.

Rådgivare föreläser kring Digitalt lärande.

Extern föreläsare berättar utifrån egen erfarenhet av synnedsättning. Landstingets Syncentral informerar om sin verksamhet. Föreläsningar av kursansvariga kring pedagogiska konsekvenser av en synnedsättning. Deltagarna utbyter erfarenheter utifrån en hemuppgift kring bland annat tillgängliga lärmiljöer. Deltagarna får också prova på att arbeta med olika uppgifter med fingerad optik, dvs med glasögon som medför nedsatt syn.

Medverkande

Mikael Andersson, mikael.andersson@spsm.se, 010-473 54 28
Hans Kvarnsjö, hans.kvarnsjo@spsm.se, 010-473 54 27

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till personal som arbetar med elever eller vuxenstuderande som har en synnedsättning.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt vilka konsekvenser det kan få för lärandet

Mål

Efter kursen har du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och hur du kan tillgängliggöra lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Mikael Andersson, mikael.andersson@spsm.se, 010-473 54 28
Hans Kvarnsjö, hans.kvarnsjo@spsm.se, 010-473 54 27

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 4 juni 2018