Hoppa till innehåll

Att möta elever och vuxenstuderande med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning (ej blindhet)

Så tillgängliggör man lärmiljön för elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

 • 20
  onsdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • 10
  tisdag
  december 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 213682
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två tillfällen med en arbetsuppgift däremellan. Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet med synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Målgruppsbeskrivning

Du som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Observera att du som arbetar som resursperson, nämligen elev- eller lärarassistent, får delta om ansvarig lärare också deltar.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om hur olika typer av synnedsättning påverkar förutsättningar för lärande och samspel för elever och vuxenstuderande, och hur det hänger samman med verksamhetens fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare kunskaper om hur man skapar en inkluderande och tillgänglig verksamhet så att elever och vuxna med synnedsättning känner sig delaktiga och ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat torsdag 12 september 2019 Granskat fredag 13 september 2019