Hoppa till innehåll

Att möta elever med ljudkänslighet- hyperacusis

Tematräffen innehåller föreläsning, strategier, reflektioner och bemötande  kring ljudkänslighet.

 • 07
  måndag
  oktober 2019
  15.00 - 17.00 Skellefteå, Lejonströmsskolans aula, Skolvägen 2, 93144 Skellefteå
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 209759
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen kommer att ge grundläggande kunskap kring att möta och undervisa elever med ljudkänslighet.

Föreläsning av audiolog Åsa Kjellgren från Norrlands universitetssjukhus.

Under tematräffen får deltagarna kunskap om olika strategier för.

Möjlighet till samtal och reflektioner kring ljudkänslighet.

Medverkande

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, specialpedagoger/speciallärare, skolledare och elevhälsopersonal.

Syfte

Tematräffen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området ljudkänslighet.

- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om ljudkänslighet.

- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för elever med ljudkänslighet.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare

- kunskaper om förhållningssätt och bemötande

- strategier för att hantera ljudkänslighet

- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med ljudkänslighet

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Kerstin Norell Helmsjö, kerstin.norell-helmsjo@spsm.se, +46104735380

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 26 augusti 2019 Granskat onsdag 11 september 2019