Hoppa till innehåll

Att möta elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) Stockholm

Kursen riktar sig till speciallärare, specialpedagog, rektor, lärare och arbetslag som möter elever med synnedsättning.

Kursen består av två dagar med några veckors mellanrum.

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

En arbetsuppgift ingår i kursen.

 

 • 09
  onsdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 05
  tisdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 207952
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen tar upp seende och synen, orsaker till synnedsättning, olika synfunktioner, pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och anpassningar av lärmiljön.

Anmälan förutsätter deltagande för båda kursdagarna. Kursen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte med en arbetsform som är processinriktad och verksamhetsanknuten.

Deltagaren genomför en arbetsuppgift som innebär en observation och analys inom sin pedagogiska verksamhet. Deltagaren rekommenderas att avsätta 2 timmar per vecka för kursarbetet.

Som kurslitteratur ingår "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan" som finns att ladda ner alternativt beställa kostnadsfritt från https://webbshop.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/

Medverkande

Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, rektor, lärare och arbetslag som möter elever med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet). För dig som möter elever som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet är att du som deltagare ska få grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Du kommer även få ökad förståelse för omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande. 

Mål

Målet med kursen är att deltagaren har fått ökad förståelse för de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning samt få ökad kompetens i att anpassa lärmiljöer som är tillgängliga ur ett socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv. 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Tillgänglighet, Åtgärdsprogram

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 22 maj 2019 Granskat måndag 24 juni 2019