Hoppa till innehåll

Att möta elever med hörselnedsättning i Värmlands län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 24
  tisdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Karlstad, Klarälvsentrén, Centralsjukhuset, Morbrors ådra, Rosenborgsgatan 9
 • 07
  torsdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Karlstad, Klarälvsentrén, Centralsjukhuset, Morbrors ådra, Rosenborgsgatan 9
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 207852
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen består av två kurstillfällen och innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

 

Medverkande:
Specialpedagog, hörselpedagog, audionom, tekniker/ingenjör och eventuellt kurator från Hörselvården i Karlstad
Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten 


Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever med hörselnedsättning inom de olika verksamheterna i skolan.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser samt förhållningsätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324
Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 17 maj 2019 Granskat tisdag 25 juni 2019