Hoppa till innehåll

Att möta elever med hörselnedsättning i Södermanlands län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 18
  onsdag
  september 2019
  08.30 - 16.15 Eskilstuna, Döv- och hörselmottagningen, Fraktgatan 5
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 207841
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med korta filmer och egna reflektioner i form av bikupor.

Medverkande:
Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Personal från Döv- och hörselmottagningen i Sörmland samt kommunala hörselpedagoger

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Medverkande

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever med hörselnedsättning inom de olika verksamheterna i skolan.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser samt förhållningsätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se
Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 17 maj 2019 Granskat onsdag 19 juni 2019