Att möta elever med hörselnedsättning i Södermanlands län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 19
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.15 Eskilstuna, Plaza Hotell, Drottninggatan 9
  https://www.plazahotel.nu/konferens-eskilstuna.aspx
 • 24
  onsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.15 Eskilstuna, Plaza Hotell, Drottninggatan 9
  https://www.plazahotel.nu/konferens-eskilstuna.aspx
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167013
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen består av två kurstillfällen och innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

 

Medverkande:

 • Specialpedagoger och hörselingenjör från hörselvården vid universitetssjukhuset i Linköping
 • Kommunala hörselpedagoger i Sörmlands län
 • Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Du som resursperson är välkomna att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Medverkande

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Lärare, förskollärare och Barn- och elevhälsopersonal

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och dess pedagogiska konsekvenser samt förhållningsätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan bli tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat onsdag 13 juni 2018