Hoppa till innehåll

Att möta elever med hörselnedsättning i Östergötlands län, baskurs

Baskurs gällande hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra att lärmiljön blir tillgänglig

 • 17
  torsdag
  september 2020
  08.30 - 16.15 Linköping, Missionskyrkan
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 231194
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med korta filmer och egna reflektioner i form av bikupor

Medverkande:

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Personal från hörselvården region Östergötland samt kommunala hörselpedagoger.

Medverkande

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever med hörselnedsättning inom skolans olika verksamheter.
Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Syfte

Du som deltagare får grundläggande kunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 1 april 2020