Hoppa till innehåll

Att möta elever med hörselnedsättning i Örebro län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 12
  tisdag
  november 2019
  09.00 - 16.00 Örebro, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Cajsa Warg, Mellringevägen 102
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 209295
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

 

Medverkande:
Specialpedagoger från Centralt skolstöd, Örebro kommun
Specialpedagoger från Barn- och ungdomshabiliteringen
Hörsel och dövverksamheten
Audionom från Audiologiska mottagningen Region Örebro län
Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Medverkande

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever med hörselnedsättning inom de olika verksamheterna i skolan.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser samt förhållningsätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 18 juni 2019 Granskat onsdag 9 oktober 2019