Hoppa till innehåll

Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning, baskurs

Den här digitala kursen ersätter tillfälligt fysiska baskurser med rubriken "Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning". 
Kursen genomförs helt utifrån självstudier utan ledning av kursledare.

 • 26
  måndag
  oktober 2020
  Digital form, start för deltagarens egna studier
 • 30
  måndag
  november 2020
  Kursens studier avslutas
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 245751
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du får tillgång till materialet på kursens plattform. Kursen är upplagd utifrån att du läser och ser på film samt reflekterar med stöd av reflektionsfrågor, ensam eller i samtal med kollegor.

Inför kursen erbjuds ett introduktionstillfälle live i Zoom den 27/10 2020 klockan 15.00-15.45. Det kommer även att finnas en introduktion i text på kursens plattform. Inför detta tillfälle kommer du som deltagare få en länk till introduktionstillfället. Du väljer själv om vill deltaga eller inte.

Efter kursens slut erbjuds fyra olika tillfällen att träffa rådgivare för frågestund via Zoom. Du väljer själv vilket datum som passar dig bäst. Omfattning på träffen är 1,5 timme. Vi kommer att skicka ut en länk till anmälan för dessa senare.
Datum och tid för träffarna:
- 1/12 kl.14.30-16.00
- 2/12 kl. 14.30-16.00
- 3/12 kl. 14.30-16.00
- 4/12 kl. 14.30-16.00

Kursen utgår från fyra olika avsnitt som belyser olika fokusområden som är viktiga för att göra lärmiljön tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.  

- Hörselnedsättning och ljudmiljö
- Hörselmätning och hörhjälpmedel
- Kommunikativa strategier och visuellt stöd
- Organisation för en tillgänglig lärmiljö

Omfattning:
Kursen pågår under fem veckor.
Du behöver avsätta ca 15 timmar exklusive liveträffarna för att genomföra kursen.

Medverkande

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Jenny Hübinette, jenny.hubinette@spsm.se, 0725675858
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Helen Bergstadius, helen.bergstadius@spsm.se, 010-473 55 74

Målgruppsbeskrivning

Du som möter barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning inom skolans olika verksamheter.

Syfte

Att ge dig som deltagare en baskunskap för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning. 

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 20 oktober 2020