Att möta elever inom autismspektrumtillstånd, AST, från förskoleklass till och med årskurs 3

Autismspektrumtillstånd, åk F-3, pedagogiska strategier, bemötande.

 • 19
  tisdag
  oktober 2021
  13.00 - 16.30 Via Zoom
 • 09
  tisdag
  november 2021
  13.00 - 16.30 Via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare
 • Aktivitets-ID: 289698
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och innehållet kopplas till skollag och läroplan.

Innehåll:

Pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd.

Förhållningssätt och bemötande.

Tillgänglighet och lärmiljö.

Pedagogiska strategier och lärverktyg.

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med film.

Under kursen får du möjlighet att i grupp diskutera och dela erfarenhet kring pedagogiska konsekvenser.

Mellan tillfällena sker arbete med en praktisk hemuppgift kring kartläggning.

Medverkande

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger F-3

Förkunskaper

Inga

Mål

Deltagarna har fått kunskap om pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd, samt nya strategier och verktyg i arbetet med elever inom AST.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Deltagare ska sitta vid varsin enhet med hörlurar.Publicerat torsdag 16 september 2021