Att möta elever inom autismspektrumtillstånd, AST, åk 7-9 och gymnasiet

Autismspektrumtillstånd, åk 7-9 och gymnasiet, pedagogiska strategier, bemötande.

 • 18
  torsdag
  november 2021
  13.00 - 16.30 Via Zoom
 • 01
  onsdag
  december 2021
  13.00 - 16.30 Via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 290815
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och innehållet kopplas till skollag och läroplan.

Innehåll:

Pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd.

Förhållningssätt och bemötande.

Tillgänglighet och lärmiljö.

Pedagogiska strategier och lärverktyg.

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med film.

Under kursen får du möjlighet att i grupp diskutera och dela erfarenhet kring pedagogiska konsekvenser.

Mellan tillfällena sker arbete med en praktisk hemuppgift kring kartläggning.

Medverkande

Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger 7-9 + gymnasium

Förkunskaper

Inga

Mål

Deltagarna har fått kunskap om pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd, samt nya strategier och verktyg i arbetet med elever inom AST.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Sara Joneby Rissler, sara.joneby-rissler@spsm.se, 010-4735696

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Övrigt

Deltagare ska sitta vid varsin enhet med hörlurar.Publicerat onsdag 6 oktober 2021