Hoppa till innehåll

Kommunikation och språk i grund- och gymnasiesärskolan

Tematräff om intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och behovet av stöd i kommunikation och språk.

 • 20
  tisdag
  oktober 2020
  13.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240689
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning och behovet av stöd i kommunikation och språk.

Innehåll: 

 • Språkförståelse och språkanvändande 
 • Utveckling av kommunikativa och språkliga förmågor
 • Stöd och anpassningar i undervisningen

Under tematräffen varieras föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte.

Boel Heister Trygg och Ida Andersson, logopeder på Södra regionens kommunikationscenter (SÖK) föreläser.

Denna tematräff kommer eventuellt att genomföras digitalt, beroende på hur länge SPSM:s beslut om att begränsa fysiska möten ska gälla. Vi återkommer med ytterligare information efter den 15 augusti, om ett digitalt genomförande blir aktuellt.

Medverkande

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798
Åsa Andersson, asa.andersson@spsm.se, 010-4735234

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som arbetar inom grund- och gymnasiesärskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare får ökad kunskap om kommunikation och språk vid intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning samt ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare ökad kunskap om kommunikation och språk vid intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning samt  ökad kunskap om stöd och anpassningar i undervisningen.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Publicerat lördag 20 juni 2020