Hoppa till innehåll

Kommunikation och språk vid autism i grund- och gymnasiesärskolan

Tematräff om intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i kombination med autism och behovet av stöd i kommunikation och språk.

 • 01
  torsdag
  oktober 2020
  13.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240683
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte inom området för intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i kombination med autism och behovet av stöd i kommunikation och språk.

Innehåll:

 • Språkförståelse, språkanvändande och pragmatiska förmågor
 • Stöd och anpassningar i undervisningen

Under tematräffen varieras föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte.

Boel Heister Trygg och Ida Andersson, logopeder på Södra regionens kommunikationscenter (SÖK) föreläser.

Denna tematräff kommer eventuellt att genomföras digitalt, beroende på hur länge SPSM:s beslut om att begränsa fysiska möten ska gälla. Vi återkommer med ytterligare information efter den 15 augusti, om ett digitalt genomförande blir aktuellt.

Medverkande

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som arbetar inom grund- och gymnasiesärskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare får ökad kunskap om kommunikation och språk vid intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i kombination med autism samt ges möjlighet att diskutera och dela erfarenheter.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare ökad kunskap om kommunikation och språk vid intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning i kombination med autism samt ökad kunskap om stöd och anpassningar i undervisningen.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Publicerat onsdag 10 juni 2020