Att möta elever i årskurs 4 - vuxenutbildning med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet) Stockholm

Kursen riktar sig till speciallärare, specialpedagog, rektor, lärare och arbetslag som möter elever med synnedsättning.

Kursen består av två dagar med några veckors mellanrum.

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

En arbetsuppgift ingår i kursen.

 • 12
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighten, Rålambsvägen 32 B
 • 18
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 157322
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen tar upp seende och synen, orsaker till synnedsättning, olika synfunktioner och pedagogiska konsekvenser av nedsatt syn.

Kursen består av två dagar med några veckors mellanrum. Anmälan förutsätter deltagande båda dagarna. Kursen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte med en arbetsform som är processinriktad och verksamhetsanknuten.

Deltagaren genomför en arbetsuppgift som innebär en observation och analys inom sin pedagogiska verksamhet. Deltagaren rekommenderas att avsätta 2 timmar per vecka för kursarbetet.

Som kurslitteratur ingår "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan" som finns att ladda ner alternativt beställa från

https://webbutiken.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/

Liknande kurs ges på andra orter. Kursen ges även på distans. www.spsm.se

 

 

 

 

 

Medverkande

Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@spsm.se, 010-4735115

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, specialpedagog, rektor, lärare och arbetslag som möter elever i årskurs 4 - vuxenutbildning med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet). För dig som möter elever som läser eller kommer att läsa punktskrift hänvisar vi till andra kurser på vår aktivitetsdatabas.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren ökad förståelse för de pedagogiska konsekvenserna av synnedsättning samt få ökad kompetens i att anpassa lärmiljöer som är tillgängliga ur ett socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv.

Mål

Målet är att du som deltagare ska ha fått grundläggande kunskaper inom området lindrig, måttlig och svår synnedsättning. Samt ökad förståelse för omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Suzanne Pettersson, suzanne.pettersson@spsm.se, 010-4735081
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Gunnar Eriksson, gunnar.eriksson@spsm.se, 010-4735115

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 27 mars 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018