Att möta elev med synnedsättning eller blindhet i Idrott och hälsa

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med synnedsättning eller blindhet  i grund- och gymnasieskolan samt grundsär- och gymnasiesärskolan i Idrott och hälsa.

OBSERVERA att denna kurs innehåller en fysisk träff den 17 april 10:00 - 16:00 i Stockholm förutom de digitala Zoom-träffarna.

 • 29
  onsdag
  mars 2023
  -
  05
  fredag
  maj 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 339294
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet Idrott och hälsa!
Kursen fokuserar bland annat på förhållningssätt, samspel och kommunikation, anpassning av lektioner, erfarenhetsutbyte och sinnesupplevelser.

 
Kursen omfattar en obligatorisk fysisk heldag i Stockholm, två obligatoriska digitala Zoom-träffar och självstudier.

Zoom-träff 1: 30 mars kl 14:00 - 16:00

OBS! Fysisk träff: 17 april i Katarina Södra skola (Katarina Bangata 41 i Stockholm) mellan kl 10:00 - 16:00

Zoom-träff 2: 3 maj kl 13:00 - 16:00

Kurssidan öppnas den 29 mars och stängs den 5 maj.

Efter genomförd kurs får du ett kursintyg om du har genomfört alla moment samt gjort utvärderingen.

 

 

Medverkande

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- grundsärskola och gymnasie- och gymnasiesärskola som undervisar elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet Idrott och hälsa

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning eller blindhet i Idrott och hälsa med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare/resursperson ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap, metodik och förhållningssätt med betoning på kompenserande sinnen i Idrott och hälsa
 • övergripande kunskap om synnedsättning eller blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fysisk aktivitet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat fredag 24 mars 2023