Att undervisa elev med synnedsättning eller blindhet i hem- och konsumentkunskap

För lärare eller lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med synnedsättning eller blindhet i grundskolan eller den anpassade grundskolan i ämnet hem- och konsumentkunskap.

 • 04
  måndag
  september 2023
  -
  29
  fredag
  september 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 351804
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet hem- och konsumentkunskap!
Kursen fokuserar bland annat på anpassningar i hemkunskapssalen, olika metoder för bakning och matlagning, betyg och bedömning samt IKT för elever med synnedsättning eller blindhet.
Kursen omfattar självstudier samt fyra obligatoriska digitala träffar ”Livemöten”. Självstudierna omfattar fyra timmar och är en grund som du behöver ha genomfört inför de digitala liveträffarna. Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Livemöten:

Tisdag 12 september kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 14 september kl. 13.00 – 15.00
Onsdag 20 september kl. 13.00 – 16.00
Tisdag 26  september  kl. 13.00 -16.00

Medverkande

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

För lärare eller lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med synnedsättning eller blindhet i grundskolan eller grundsärskolan i ämnet hem- och konsumentkunskap

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om synnedsättning eller blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat torsdag 25 maj 2023