Att möta elev med synnedsättning eller blindhet i Idrott och hälsa

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev med synnedsättning eller blindhet  i grundskolan och gymnasieskolan i Idrott och hälsa.

 • 05
  måndag
  september 2022
  -
  07
  fredag
  oktober 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 317618
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet Idrott och hälsa!
Kursen fokuserar bland annat på anpassning av lektioner, erfarenhetsutbyte, sinnesupplevelser samt samspel och kommunikation.
Kursen omfattar självstudier samt fyra obligatoriska digitala träffar ”livemöten”. Självstudierna omfattar fyra timmar och är en grund som du behöver ha genomfört inför de digitala liveträffarna. Kursen beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Livemöten:

Tisdag 20 september kl. 13.00 – 16.00
Torsdag 22 september kl. 13.00 – 16.00
Onsdag 28 september kl. 14.00 – 16.00
Torsdag 6 oktober       kl. 13.00 -16.00

Medverkande

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Målgruppsbeskrivning

Lärare och resursperson i grund- grundsärskola och gymnasie- och gymnasiesärskola som undervisar elev med synnedsättning eller blindhet i ämnet Idrott och hälsa

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning eller blindhet i Idrott och hälsa med fokus på en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i Idrott och hälsa
 • övergripande kunskap om synnedsättning eller blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Praktiskt-estetiskt, Samspel och kommunikation, TillgänglighetPublicerat tisdag 21 juni 2022